Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Vomastek, s.r.o, zpracovávala údaje uvedené v tomto registračním formuláři do svého informačního systému k marketingovým účelům a tento infomační systém provozovala na dobu neurčitou pro stoji potřebu ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osoba, která vyplnila tento registrační formulář má právo přístupu k vlastním osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona Společnosti Vomastek, s.r.o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona.Cookies