Reality s humorem

Pojměte reality a aktuální nemovitostní trh s naší strategií obchodu. Cílem prodeje formou výběrového řízení je zajistit nabídky v omezeném čase pro majitele nemovitosti/í.

Řada zahraničních investorů nepovažuje tuzemský realitní trh za dostatečně transparentní. Proč? Především z důvodu jeho velikosti a malého počtu transakcí. Pro prodeje velkých komerčních celků a developerských projektů to platí násobně. Porovnatelné transakce na trhu probíhají souběžně obvykle v řádu jednotek a nabídky se od sebe výrazně liší doplňujícím parametry.

Na myšlenku zapojit výběrové řízení jako nástroj prodeje a aktualizovat jeho nastavení nás přivedlo zadání, které jsme získali od spřátelené osoby.

To zadání znělo: Jak zjistit nejvyšší dostupnou cenu na trhu v omezeném čase.

V tomto případě šlo o šest měsíců. Zároveň jsme věděli, že není čas na neúspěch  – křehká dohoda osmi prodávajících osob by se po uplynutí uvedené doby rozpadla.

Zadání se povedlo splnit nad očekávání dobře. V mezičase jsme přizvali do týmu další odborníky: advokátní kancelář Kutějová–Maršál–Briaský, platformu 4ct či společnost analyzující ekologickou zátěž a geologické podloží.
Vznikl tak nástroj, který umožňuje během 4–6 měsíců jasně rozumět aktuálnímu pulsu realitního trhu pro danou nemovitost.

 

Chcete se o Realitách s humorem dovědět více? Navštivte naše webové stránky  https://www.realityshumorem.cz/