Podporujeme projekty neziskové organizace Rodina v klidu z.ú., protože dávají smysl.

spolubeat 2  

Téměř rok trvající omezení v důsledku pandemie Covid - 19 ještě více prohloubily odcizení lidí. Často jsme se nemohli setkávat ani s nejbližšími příbuznými a přáteli. Nebylo možné navazovat nové přátelské a sousedské vztahy. Pocítily to i děti, které se nemohly scházet se svými kamarády. Spousta rodin se v této nelehké době dostala do finančních, ale i vztahových problémů. A tím opět nejvíce trpěly děti. Nezisková organizace Rodina v klidu z.ú. se již před pandemií rozhodlo pomoci nejen dětem, ale všem, kteří trpí pocity odcizení, samoty nebo hmotné nouze.

Děti dnes již nevyrůstají ve velkých rodinách, které by jim dávaly pocit bezpečí a pozornosti. To je tématem projektu „Rozšířená rodina“, který pomáhá rodinám vytvořit právě takové bezpečné zázemí kolem dětí a poskládat si svou rodinu z blízkých lidí a přátel. Rodiče tím získávají více času a možností pro naplnění vlastních potřeb a načerpání potřebných sil a energie. Projekt „Sousedit.cz“ pomáhá zájemcům, kteří chtějí propojit sousedy v jakékoliv lokalitě ke vzájemné pomoci, sdílení věcí, organizaci společných akcí nebo zvelebování okolí.

Dříve bylo běžné, že sousedi podnikali společně volnočasové aktivity, zejména pokud měli děti podobného věku. Stejně tak byla běžná i sousedská výpomoc v podobě zapůjčení štaflí, nářadí apod. Nebylo výjimkou pro souseda nakoupit, když onemocněl a neměl nikoho blízkého, kdo by se o něj postaral.

Cílem projektu je na tyto hodnoty navázat a pomoci probudit sousedské vztahy tam, kde z různých důvodů nefungují. Zároveň projekt sdílí inspiraci a zkušenosti z míst, kde sousedské projekty vzkvétají. Se sousedy lze postavit i komunitní saunu, chovat včely na střeše nebo si pronajmout zahradu či klubovnu. Naše realitní kancelář tyto projekty podporuje finančně, a kromě toho bezplatně poskytuje pronájem pozemků, kde vznikají dětská hřiště nebo komunitní zahrádky. Chcete pomoci i vy? Informace o možných formách pomoci najdete zde: https://bit.ly/3ivb9c9