Manažer/ka výběrových řízení

Manažer/ka výběrových řízení

Popis pracovní činnosti:

• Zajišťuje proces VŘ na prodej nemovitosti dle pokynů nadřízeného – výhledově samostatně
• Podílí se na identifikaci předmětných nemovitostí, vlastnických vztahů atd.
• Podílí se na obstarání a identifikaci potřebných:
• technických podkladů (plány, mapy, studie, informace o případné kontaminaci atd.)
• právních podkladů (informace z kn, nájemní smlouvy atd.)
• podkladů pro přípravu marketingových materiálů (fotografie, dobové dokumenty, nasnímání předmětné nemovitosti např. dronem atd.
• Podílí se na přípravě brožury/teaseru
• Podílí se na vytváření a správě Dataroomu
• Zajišťuje komunikaci se zájemci o koupi
• rozesílá potřebné informace (teaser, NDA atd.)
• průběžně komunikuje se zájemci
• zpracovává reakce zájemců
• eviduje požadavky zájemců na potřebné informace a zajišťuje jejich vyřízení
• Podílí se na prohlídkách předmětných nemovitostí a jejich organizaci
• Podílí se na vyhodnocení VŘ
• Podílí se na následné komunikaci po vyhodnocení VŘ

Požadavky

Orientace v procesech a postupech spojených s činností realitní kanceláře
Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností realitní kanceláře
Základní orientace v katastru nemovitostí, schopnost správně identifikovat vlastnické vztahy, nemovitosti, věcná břemena atd. dle kn
Základní znalosti v oblasti stavebnictví, schopnost pojmenovat/popsat stavby/objekty, zatřídit dle funkce využití, popsat/pojmenovat viditelné vady a nedostatky
Znalost základních forem obchodování s nemovitostmi Share deal/Asset Deal
Základní orientace v interpretaci ÚP / MPP
Základní orientace v postupech při stanovení tržní hodnoty nemovitostí – výnosová/srovnávací metoda
Výnosová metoda: základní orientace v hodnotách nájmů (komerční/rezidenční), obsazenost prostor v daném sektoru trhu a dané lokalitě, schopnost stanovit kapitalizační faktor atd.
Srovnávací metoda: základní orientace v cenách bytů
Znalost marketingových principů, schopnost vytvářet (podílet se na vytváření) marketingových materiálů – brožura/teaser
Dobré komunikační schopnosti – verbální/písemné/digitální
Používání informačních technologií
Jazyková vybavenost – ČJ, AJ,
Etika v obchodní činnosti

 

Své strukturované životopisy zasílejte: [email protected]